Articles tagged ‘bash hosting’

* Aktualizace WordPressu podruhé

22. November 2014, Jakub Horák. Categorized as Scripts.


V létě 2011 jsem na tomto blogu popisoval, jak vzdáleně aktualizovat WordPress. O tři roky později znovu řeším stejný problém, situace se však změnila. Dříve jsem měl na server přístup pouze přes FTP, nyní mám SSH.

Myšlenka nového skriptu spočívá v tom, že udržuje zdrojový kód WordPressu i jeho pluginů v SVN pracovních kopiích. Jak se to dělá pro samotný WordPress je popsáno zde. Poprvé je nutno provést SVN checkout nejnovějších tagů jádra WordPressu a jeho pluginů z repozitářů na http://core.svn.wordpress.org resp. http://plugins.svn.wordpress.org. Pro kompletní aktualizaci pak už vždy stačí spustit skript. Sám si zjistí tagy odpovídající nejnovějším verzím a pracovní kopie do nich přepne.

Skript si můžete prohlédnout:

#!/bin/bash
##
## Updates Wordpress in this directory to maximum release version.
##
 
LCYAN="\033[1;35m"
NOCOL="\033[0m"
 
update() {
 svninfo=`svn info 2>/dev/null`
 # check that directory is a working copy
 if [ "$?" -ne 0 ]; then
  echo -e "$LCYAN$(readlink -f .)$NOCOL is not a working copy."
  return
 fi
 
 oldurl=`echo "$svninfo" | grep '^URL:'`
 oldurl=${oldurl##* }
 oldversion=${oldurl##*/}
 tagurl=${oldurl%/*}
 newversion=`svn ls "$tagurl" | sed -e 's/\/$//' | sort --version-sort | tail -n 1`
 
 if [ "$oldversion" == "$newversion" ]; then
  echo "$(readlink -f .) is up to date with version $newversion."
 else
  echo -e "Update $LCYAN`readlink -f .`$NOCOL from version '$LCYAN$oldversion$NOCOL' to '$LCYAN$newversion$NOCOL'?"
  select prompt in "Yes" "No but continue" "Abort"; do
   case $prompt in
    Yes ) break;;
    "No but continue" ) return;;
    Abort ) exit;;
   esac
  done
 
  echo ---
  svn switch "$tagurl/$newversion"
  echo ---
 fi
}
 
if [ "$#" -ne 0 ]; then
 echo "Usage: $0"
 exit
fi
 
# main
update
 
# plugins
pushd wp-content/plugins/ >/dev/null
for plugindir in *; do
 if [ -d "$plugindir" ]; then
  pushd "$plugindir" >/dev/null
  update
  popd >/dev/null
 fi
done
popd >/dev/null

Také si skript můžete stáhnout.

Tags: .